POEZIE - BÁSNĚ A TAK

Mám rád Básně a Poezii považuji za nádhernou formu umění, proto jsem se rozhodl na své stránky umístit pár básniček a tak.
Na úvod jedna báseň od VÍTĚZSLAVA HÁLKA

NEKAMENUJTE PROROKY


Nekamenujte proroky.
Neb pěvci jsou jak ptáci:
kdo hodil po nich kamenem,
k těm víc se nenavrací.

Soud boží na se národ zve,
jenž pěvce své ctít neví,
a nejstrašnější kletbou jest,
když bůh odejmul zpěvy.

Jeť srdce pěvců nejčistší
a všeho hněvu prosté,
a co vám zpíval od srdce,
to ve svém srdci noste.

Autor: VÍTĚZSLAV HÁLEK
(Večerní písně)