IMPERIÁL

Historie

Stejně jako všechny ostatní Megakorporace, musel i Imperiál opustit Zemi a uchýlit se někam blíže ke zdrojům a tím rozšířit své možnosti a ochránit se před silou jiných Megakorporací. Tou relativně šťastnou planetou byl Ganymede. Je to největší měsíc obíhající Jupiter. Je to studená země, která má základní podmínky života, tedy vodu a gravitaci. Postupem času pracovaly spousty inženýrů na zavedení jakéhosi koloběhu života, což se jim nakonec svým způsobem povedlo. Nyní jsou na této temné a studené planetě již k vidění řeky, které se pomalu valí do gigantických moří. Ale i přes veškerou snahu jsou zde dosud ohromné pláně pokrytém ledem a zbytky sněhu, které nemají žádného využití a jsou tak daleko od nejbližších osad, že není výhodné zde zřizovat ani cvičnou střelnici. Posledním úspěchem jsou zcela nově založené lesy, kterým se zde kupodivu dobře daří a jsou pokládány za opravdu krásné. Právě ty by v průběhu staletí měly planetu pokrýt a dokončit přeměnu jejího povrchu v úrodnou zem.
Zajímavý problém byste museli řešit, kdybyste chtěli navštívit Parlament, který je hlavní mocí celého Imperiálu a kde dochází k nejdůležitějším rozhodnutím jak v otázkách interních, tak bitevních. Samozřejmě zde sídlí Imperální jasnost, ale ta má funkci spíše propagandistickou a je víceméně přežitkem. A kde že to je? Museli byste se vydat do paláce na asteroidu Victoria (úřední hodiny v pondělí a v pátek, v neděli popravy). Imperiál je vlastně jediná Megakorporace, které se po dlouhou dobu povedlo osídlit takto veliký asteroid. Tuto technologii uvedl jako první Kybertronik před 150-ti lety, čímž tuto technologii povznesl na úroveň umění.
Nejsilnější vliv, kterému je také většina věcí podřízena, mají tří staré klany. Je to klan Bartolomějců, Murdochů a McGuireů. Samozřejmě jejich vůlí a hlavně jejich penězům je z velké části podřízen i parlament. V dřívějších dobách si šly tyto klany velmi silně po krku a nebylo nic neobvyklého, když se ráno našlo na ulici spousta krve a nikdo nic neslyšel, neviděl a vůbec dobře spal. Čas ale už pomalu otupil hrany a s exodem byly tyto horké hlavy přinuceny alespoň částečně spolupracovaat. Čím více v jejich intrikách ubylo krve, o to více jde nyní o peníze a promyšlenost.
Nejsilnější, ještě před vysídlením Země, byl Imperiál v obchodu, díky kterému se vlastně stal Megakorporací. Specialitou bylo hromadné nakupování menších a nezávislých společností, jenž se pomalu staly součástí tohoto ohromného celku. Začínalo to řadovou výrobou, pomalu se zjišťovalo, jakého výkonu a poddajnosti je ta či ona společnost schopna a nakonec byla začleněna a pohlcena. Každý má své slabé místo. Ovšem s jídlem roste chuť a tak se po nějakém čase začal zdát tento způsob velmi pomalý. Bylo nutné najít nějaký rychlý a účinný prostředek, jak přesvědčit danou firmu, společnost či někdy i celou korporaci ke spolupráci. Ano, správně, byl to argument síly. Nová obchodní strategie je tedy postavena na faktu, že ozbrojené obsazování je legitimní způsob podnikání a kdo by snad měl nějaké námitky, mohl by se velmi rychle ztratit (vždyť první problém lidstva na Zemi byl počet). Samozřejmě se toto obsazování nedělalo takto okatě, ale například pod záminkou "máme důkaz, že tuto firmu ovládá Kybertronik", což byl po vypuštění Temnoty opravdu silný argument, který umocňovalo hlásání Bratrstva. Tím se stal Imperiál velmi pružnou a velmi rychle rostoucí Megakorporací.
Armáda Imperiálu patří bezesporu mezi nejlepší s bezkonkurenčně nejtvrdším výcvikem. Systematický výcvik, který je završen vyhlašováním nejlepších, má pro občany Imperiálu přímo magický náboj. Každý chce být nejlepší a získat nějakou hodnost. Tyto parametry se velmi dobře úročí na bojišti, kde je Imperiál opravdu tvrdým oříškem. Celou armádou se nese duch síly, jenž dodává všem jednotkám určitý pocit bezpečí, neohroženosti a jednoty. To se projevuje ve stylu boje, jelikož za rozumnou mírou risku je v pozadí vidět promyšlenost a strategii v nejčistším slova smyslu. Další ohromné plus je znalost protivníka. Imperiál obětuje spoustu peněz a úsilí jen na základní informace o nepříteli, což v konečném důsledku vede k vynikajícímu strategickému rozvržení sil.
Celá armáda je rozdělena na dvě části. Jsou to jednak pravidelní vojáci, kteří si své postavení pomalu vydupali a pomalu stoupají v žebříčku podle svých zásluh a skutků. Je s nimi stoprocentně počítáno a neuposlechnutí rozkazu bývá většinou smrtelným (buď zemřou v boji, jelikož nezávislost se nenosí, nebo je prostě zastřelí velitel). Tou druhou částí, se kterou se vždy také počítá, ale žije svým způsobem na volné noze, jsou Wolfbanenovci. Jsou to klany, které udělají cokoliv, aby se prosadily, ale není pro ně důležitá nějaká frčka, ale spíše úcta ve svém klanu a všeobecné uznání. Wolfbanenovci většinou bydlí v různých osadách, které jsou roztroušeny v určitých oblastech planety Ganymede.

NĚKTERÉ SLAVNÉ IMPERIÁLNÍ OSOBNOSTI

EDWARD S. MURDOCH

Po rychlé a úspěšné vojennské kariéře byl Murdoch proti vlastní vůli přesunut od svých milovaných Krvavých baretů ke Zlatým lvům, kde pak získal nové bojové zkušenosti a proslavil se coby jeden z nejlepších bojovníků a taktiků Imperiálu.
Edward je nejlepším bojovníkem v jednotce. Je si toho dobře vědom a záleží mu na tom, aby si toho byli vědomi i všichni ostatní. Je nekompromisní a výkonný, ale jeho povýšenost mu často vynáší antipatie spolubojovníků a konflikty. Nikdy nepřizná, že by se mohl mýlit a nikdy si nenechá ujít příležitost nějak se předvést.
V boji nejčastěji Murdoch používá útočnou pušku Nájezdník model II a běžný samopal Lapač.

TIMOTHY MACGUIRE

Po úspěších v mnoha bitvách proti Bauhausu v džunglích na Venuši byl Timothy Macguire povýšen na podplukovníka a převelen ke Zlatým Lvům do boje proti Kybertroniku. Timothyho hlavní síla spočívá v jeho velitelských schopnostech a v tom, jak dokáže neustále povzbuzovat muže pod svým velením. Riskuje, ale vždy s rozmyslem, a proto má pověst velitele, který neztratí zbytečně jediného vojáka. Na velitelství leží stohy žádostí vojínů o přeřazení do Timothyho jednotky.
Timothy na bitevním poli obvykle používá speciální útočnou pušku vlastní výroby, která nese i jeho jméno - MacGuire.

SEAN GALLAGHER

Sean je jediným přežívajícím potomkem klanu Gallagherů. Poté, co všichni jeho příbuzní padli za oběť Černé legii, se ještě jako dítě musel naučit probíjet se životem sám a postavit se na vlastní nohy. Jelikož speciální jednotka jeho klanu pochopitelně zanikla, vstoupil k Wolfbanenovcům, kteří přijímají členy všech klanů.
Wolfbanenovci uznávají pouze sílu. Sean myslí vždy přimo a žije jen pro tento okamžik. Je velmi emociální a impulsivní. Sean nejdřív jedná a teprve pak přemýšlí. Je posedlý pomstou.
Sean bojuje se starodávným Runovým mečem, který je součástí dědictví rodu Gallagherů, stejně jako jeho ochranný amulet, který ho údajně chrání před nepřátelskými kulkami.