Anthony de Mello

Anthony de Mello vystudoval filozofii, psychologii a spirituální teologii, mnoho let pomáhal lidem po celém světě modlit se, vedl rekolekce a duchovní cvičení. V Indii, kde působil, založil institut pastoračního poradenství Sadhana. Jeho knihy se dočkaly řady vydání v mnoha světových jazycích.
Zemřel náhle v roce 1987 v New Yorku.