Rybička


"Promiňte ," praví mořská ryba,
"Vy jste starší než já,
mohla byste mi prosím poradit,
kde najdu to, čemu se říká moře?"

"Moře je to, v čem teď plavete,"
odvětí starší ryba.

"Tohle? Ale vždyť tohle je voda.
A já hledám moře," řekla zklamaně
ryba a odplavala hledat zase jinam.Přišel za Mistrem oblečen jako žebravý mnich.
A mluvil jako žebravý mnich: "Hledal jsem Boha
celé roky. Hledal jsem všude, kde se má
nacházet: na vrcholcích hor, v rozlehlosti pouště,
v tichu kláštera i v příbytcích chudých."

"A našel jsi ho?" otázal se Mistr.

"Ne. Nenašel. Vy ano?"

Co na to měl Mistr říci?
Večerní slunce vrhalo do místnosti paprsky zlatistého světla.
Na blízkém banyánu štěbetaly stovky vrabců.
Z dálky sem zazníval ruch dálnice. Komár právě
zabzučel varování, že se chystá bodnout …
A přesto tam ten muž klidně seděl a tvrdil, že
Boha nenašel.

Za chvíli se tento muž zvedl a zklamaně odešel
Hledat jinam.

* * *

Přestaň hledat, rybičko. Není třeba nic hledat.
Stačí jen mít otevřené oči a vidět.