Diamant

Žebravý mnich došel na kraj
vesnice a usadil se pod stromem,
že tam přenocuje, když tu najednou
přiběhl vesničan a volal:
"Kámen! Ten kámen! Dej mi ten
drahý kámen!"

"Jaký kámen?" zeptal se mnich.

"Včera v noci se mi ve snu
zjevil bůh Šiva," vysvětloval
vesničan, "a řekl mi, že když
půjdu za soumraku na kraj vesnice,
najdu tam mnicha a ten
mi dá drahý kámen, který ze mne
udělá nadosmrti boháče."

Mnich se chvíli hrabal ve vaku
a pak jeden kámen vytáhl: "Patrně
měl na mysli tento," pravil a podal
jej vesničanovi. "Našel jsem ho před
pár dny na lesní stezce. Je váš."

Muž na kámen užasle hleděl. Byl to
diamant, a pravděpodobně ten největší
na světě. Vždyť byl velký jako lidská
hlava.

Popadl diamant a odešel.
Celou noc se však v posteli převaloval
a nemohl spát. Za úsvitu šel probudit
mnicha a řekl: "Chtěl bych, abys mi dal
jiné bohatství. To, které ti umožňuje
dát někomu takový diamant s tak lehkým
srdcem."


(PTAČÍ ZPĚV
CESTA 1997)