PROUŽKOVANÍ LIDÉ


Kazatel ve třídě se zeptal
dětí: "Kdyby všichni dobří
lidé byli bílí a všichni špatní
černí, jaké barvy byste byli vy?"

Malá Mary Jane odpověděla:
"Já bych byla proužkovaná, Otče."Tak jako ten kazatel. A tak jako mahátmové,
papežové a světci.


Jistý muž hledal dobrý kostel,
do kterého by chtěl chodit. I stalo se,
že vstoupil do kostela, kde kongregace i kazatel
četli z motlitebních knížek následující:
"Neudělali jsme věci, které jsme
udělat měli, a udělali jsme věci,
které jsme udělat neměli."

Muž klesl do lavice,
vydechl úlevou a pomyslel si:
"Díky bohu, konečně jsem našel
svoje lidi."Vaše pokusy zamaskovat svou proužkovanost
mohou být někdy úspěšné, vždy jsou však
nepoctivé.