MISHIMA

Korporace Mishima byla už od svého založení rodinným podnikem, vedeným a ovládaným dynastií Mishima. Na vrcholu byl, jako předseda a prezident Korporace, vždy Overlord, většinou hlava rodiny.

Korporace se však příliš rozrostla na to, aby mohla být řízena jedním člověkem. To donutilo Overlorda rozdělit své impérium na tři části, z nichž každou vedl jeden z významných členů rodiny, následník trůnu.

Dnešní následníci, dcera a dva synové Overlorda, řídí veškeré záležitosti Mishimy na Marsu, Merkuru a Venuši. Lord Moya, Princ Země a guvernér Merkuru je z nich považován za nejvyššího a hlavu rodiny.

Dnešní Overlord Mishima je pouhým zmrzačeným stínem svých předků. Žije ve vyhnanství od svých dětí na Luně. Nemá žádnou praktickou moc, ale je stále formálně v čele korporace. Oficiálně je jediným zástupcem od Mishimy. Je to on, kdo vyjednává s Kartelem a kdo prezentuje hlavní nástin cílů korporace, avšak jsou to následníci se svými vazaly, kdo činí opravdová rozhodnutí.

Mezi následníky panuje rivalita, která se projevuje úkladnými vraždami, porušenými sliby a zabíráním majetku - hraničí to s otevřenou válkou. Protože jejich částí impéria jsou celkem soběstačné a fyzicky oddělené, okolnímu světu se konflikt nezdá zřetelný, nicméně je zde.

Samozřejmě největším problémem je otázka kdo se stane příštím Overlordem. Ten z jeho potomků, který se chopí meče moci nad rodinou, bude ovládat celou Mishimu.

Armáda

Jako ve všech Megakorporacích, i v Mishimě je vojenská síla elitní skupinou, která žije podle svých vlastních zákonů a etiky.

Organizace

Vojsko Mishimy se skládá ze tří částí, každá je zcela samostatná a mají rozdílnou strukturu i zaměření. Pouze na Merkuru má armáda hlavní a důsledně preferovanou pozici. Na Venuši a Marsu jsou vojenské jednotky používány především k obraně. To výrazně usnadňuje finanční situaci Lorda Maru a Lady Mariko, neboť armáda je velice drahá, co se týče jak surovin, tak lidských zdrojů. Tento stav je udržuje schopné ekonomické konkurence Lordu Moyovi navzdory tomu, že jejich rozpočty jsou relativně omezené. Vojenské jednotky na Merkuru sestávají převážně z lehce vyzbrojených a slabě pancéřovaných pěchotných jednotek. Lehké vybavení je nutností, kterou vyžaduje drsný podzemní terén Merkuru, kde se vojáci často musí plazit úzkými štěrbinami a zatopenými tunely.

Taktika

Základní heslo Mishimské taktiky "znič nebo udrž" dobře vystihuje hlavní principy jejich vojenské strategie. Pokud nemohou nepřítele zničit, opevní se a buď se dočkají posil, nebo zemřou. Není větší slávy, než umřít ve službách korporace. Dalším heslem je "neustoupit ani o palec". Nikdo nechce, aby si jej pamatovali jako toho, kdo se vzdal. Mishimské jednotky jsou proto obávanými nepříteli. Nemůžete je napadnout, dokud si nejste jisti úspěchem, a protože mohou spoléhat na rychlé a značné posily, měli byste je smést tak rychle, jak jen to jde. Snáze se to řekne než udělá, neboť opravdu bojují do posledního muže. Koneckonců "pomoc není nikdy daleko".

Samurajové

Nejlepší válečníci jsou povýšeni na osobní samuraje Overlorda nebo následovníků. V jiných korporacích by se jim říkalo elitní osobní stráž. Dělají práci určenou pro speciální jednotky. Lordův následník má většinou kolem pěti, šesti set samurajů, velmi významný generál jich smí mít k dispozici nanejvýše dvě stě až tři sta. Tato čísla nejsou nijak nízká, neboť se říká, že jeden samuraj má cenu deseti obyčejných vojáků.

Vybavení

Pěší vojska Mishimy trochu doplácejí na obchodní filozofii mishimských řemeslníků. Většinu mishimského vybavení je levnější vyměnit než opravit, takže pro vojáka, který potřebuje přímo v akci něco opravit, může často nastat velký problém. Alespoň co se týče mishimských vojsk, náhradních dílů a techniků je dostatek, takže většinou nenastanou větší potíže. Ale vysvětluje to, proč jiné armády používají mishimské zbraně jen zřídka.

Bitevní brnění

Typické brnění sestává z kyrysu a ramenních krytů, které chrání vojáka zepředu. Kvůli lepší pohyblivosti jsou spoje vybaveny hydraulikou. Takováto impozantní brnění dokáží dobře ochránit a zlepšují pohyblivost vojáka, a lze do nich přímo zabudovat těžké zbraně. Brnění tohoto typu používají zejména elitní jednotky a rychlé útočné sbory, protože výrazně zvyšuje rychlost, pohyblivost a sílu. Jediným velkým nedostatkem je fakt, že vysoce hořlavá hydraulická kapalina je uložena na zádech ve velké nádrži, která často exploduje, je-li prostřelena. Přesto se většina vojáků domnívá, že ostatní výhody za to stojí.

OSOBNOSTI

YOJIMBO

Po brilantní kariéře u speciálních jednotek se Yojimbo stal jedním z osobních strážců samotného Overlorda. Po jistém skandálu u dvora ztratil přízeň svého pána a musel opustit Mishimu. Poté, co překazil jisté spiknutí proti Mishimě a dokázal tak svou trvající loajálnost, získal zpět svou čest i členství v korporaci.
Yojimbo je naprosto disciplinovaný a naprosto oddaný samurajskému kodexu cti.Raději by zemřel, než by se zachoval jinak, než předepisuje kodex. Nejvyšší váhu na jeho žebříčku hodnot představují odvaha a loajálnost. Jeho vždy disciplinované chování má pozitivní efekt na jeho spolubojovníky.
Yojimbo je obvykle vybaven Sonickým Smrtovřískem a Ceremoniálním mečem.

TATSU

Dětství a dospívání strávil Tatsu, nadějný počítačový génius, na ulici, kde žil na pomezí zákona a od pouličních rabiátů se učil smrtícím technikám. Tam ho objevil Yojimbo a vzal chlapce k sobě do učení, aby z něj udělal pravého samuraje.
Jako poměrně mladý není Tatsu ještě poznamenán peklem války. Narozdíl od zocelených samurajů je veselý a hodně mluví, což ho čas od času přivádí do potíží. Dosud postrádá zkušenosti z bitev a v boji je narazuje instinktem, který si vypěstoval na ulici.
Do boje si Tatsu obvykle bere kulomet Kensai a samozřejmě Ceremoniální meč.

TOSHIRO

Toshiro je nejznámějším Chodcem stínu. Je neblaze proslulý i uvnitř kultu a i jeho spolubojovníci se ho děsí. Občas totiž vyřizuje i vnitřní záležitosti delikátního charakteru. Je to chladnokrevný a bezcitný zabiják. Je totálně loajální, což prokázal již ve 12 letech, kdy brutálně zavraždil svého otce, který se spronevěřil zásadám Mishimy. Toshiro žije jen pro čest a službu svému pánu.
Toshiro je stejně jako ostatní Chodci stínů vybaven speciálně upraveným Mstitelovým kombem.