obrázek obrázek

SVĚT MUTANT CHRONICLES

Dějiny

EXODUS

Konec třiadvacátého století, na Zemi vypuká hladomor. Lidstvo se chvěje ve strachu před stálou hrozbou války. Zoufalé miliardy se chtějí dostat z jejich otráveného rodiště. Ve vysokých věžích korporací vznikají rozsáhlé plány. Desetiletí zrají v tajnosti. Za nepředstavitelných nákladů jsou stavěny hladké stříbřité lodi čníci k obloze. Celé světy se mění podle vizí vědců korporací. Okolo Měsíce je vytvořena atmosféra. Rudé pouště Marsu se stávají úrodnými pláněmi. Pod venušskými mraky vyrůstají džungle. Země je znásilňována a drancována, aby zaplatila toto obrovské dílo. Konečně přichází den, kdy je vše připraveno a korporace zveřejní svůj plán. To je řeč o exodu, o nadšených miliónech šplhajících do obřích arch, když korporace naložily své nejlepší do svých velkých lodí, o nářku těch, kteří byli navždy zanecháni na prokleté Zemi, o protestech a bouřích těch, kteří příliš pozdě prohlédli, že jsou odsouzeni zůstat. Standarty megakorporací teď pyšně zavlály ve větru nových světů. Nastal čas naděje, teroru a mlhavých slibů, úsvit nového věku. Každé místečko hýřilo aktivitou. Všechny světy byly semeništi průmyslu. Zakládala se veliká města, vznikaly nové obchodní trasy. Mezi vší touto aktivitou zůstávalo jedno tiché místo. Země byla ignorována a ponechána degeneraci v barbarství. Pro lidi na zemi nebyla žádná naděje. Pouště pomalu pohlcovaly pozemská města.

MEGAKORPORACE

Kapitol
Kapitol je jediná opravdová korporace. Ve všech ostatních už má nyní moc aristokracie, pouze v Kapitolu se zachovalo demokratické zřízení.
Jeho hrdí pionýři vystoupili na měsíční povrch a začali budovat LUNU, největší město, jaké kdy bude známo v těchto světech. Zmocnili se úrodných plání na Marsu a zkolonizovali svoji svobodnou zemi.
Mishima
Základem Mishimy je rodina, v jejím čele stojí Overlord, nyní ji však vládnou prakticky tři následníci trůnu. Lord Moya, Lord Maru a Lady Maryko. Mezi těmito následníky vládne velká rivalita.
Ctnostní občané mishimy vyhloubili svá jeskynní města na Merkuru. Obrovské podzemní světy se zaplnily lidmi. Světlo zazářilo všude tam, kde dříve byla jen temnota. Horníci dosáhli obrovských hloubek. Obrovské tavírny osvětlují podzemní světy bílou září. obrázek
Bauhaus
Základ struktury Bauhausu je vytvořen kolem čtyř prastarých rodin vévodů elektorů. Z dřívějších význačných vojenských poradců se nyní propracovali do vůdčí role v korporaci.
Budovatelé Bauhausu se usadili v dusných džunglích a na vulkanických ostrovech na Venuši a začali budovat města, továrny a nepřehledné plantáže, bojovali proti mocným nestvůrám a nepříznivým podmínkám. Vytvořili nový, dokonalý svět řádu.
Imperiál
Imperiál je "aristokratická" korporace vedená Imperiální jasností, vlastněná a řízená několika rodinami - šlechtickými klany a spravovaná Parlamentem. Mnohé z toho jsou převzaté staré tradice monarchismu, a tradice je v Imperiálu také stavěna na roveň zákonů.
Imperiál posílal velké svazy Conquistadorů, aby zabírali území po celém vnitřním systému a prozkoumávali dosud neznámá území asteroidů a vnějšího systému, i on se totiž snažil vydobýt si své místo v už tak přeplněné sluneční soustavě. Při svých průzkumech se dostali až k Plutu, a probudili VELKOU TEMNOTU.
Kybertronik
Kybertronik je nejmenší a nejmladší korporací, která vznikla až po opuštění země.
Vznik Kybertroniku byl náhlým procesem ovládnutí majetku různých korporací malou, nevýznamnou společností Kybertronik Investments. Během několika hodin změnily miliardy kardinálských korun majitele a náhle se vytvořila nová Megakorporace , sice nejmenší, avšak jen těsně, co se týče celkové hodnoty majetku. Vyšetřování prokázalo, že většina nákupů byla uhrazena nekrytými šeky a neoprávněnými převody, avšak bylo by téměř nemožné poznat a včas zarazit kontrakty, i kdyby někdo přesně věděl, co se děje.

pozn.
Conquistador
Španělský dobyvatel střední a jižní ameriky, dobyvatel vůbec.

POSLEDNÍ ÚPRAVA: 19.04.2009