KRESCENTIE

"Města hoří. Mrtví leží na ulicích. Temné síly vyšlou strašné stvůry z nejhlubších jam Pekla a budou se snažit vše ovládnout. Děti mých dětí budou Zapomenutí. Budou procházet skrze pláně a lesy ve zničené zemi a budou se vší silou snažit přežít. Budou bdělí a na stráži proti všem těm, kdo je budou chtít zničit. Přátelům i nepřátelům. Budou si říkat Krescenťané a jejich vznešenost bude zářit deset tisíc let ..."
Ze zápisků Prvního Proroka.

PYRAMIDY

Když Velká kosa proťala nebe, někteří Vyvolení se skryli ve Velkých pyramidách. Během hloubení pod těmito starověkými divy postavili chrámy Prorokům a objevili staré texty předpovídající návrat Temnoty. Ti, kdo žili v pyramidách, se stali jedněmi z nejmoudřejších Krescenťanů a získali sílu Proroků. Někdo věří, že je to důsledek toho, že jejich dávní předkové vytvořili pyramidy jako obrovské zásobníky psychické energie, která Krescentii pomáhá, je-li to potřeba. Až do dnešních dnů každý narozený prorok navštíví prastará pohřebiště a stráví tam tři dny o samotě. Když vyjde ven, je změněný a jeho síla a rozhodnost jsou větší než kdy dřív.

Krescenťané jsou opravdoví kočovníci. Celá jejich společnost se skládá z obrovských měst, která brázdí vyprahlou zemi na zádech obrovských zvířat, mocných Mamutů temnoty. Jejich jako kámen tvrdá záda mohou po chaotických pláních Středního východu nést celé části vesnic. Území Krescentie - ačkoliv jeho obyvatelé nevěnují takovým věcem pozornost - se táhne od prastarých Pyramid přes strašidelné Babylónské katakomby až po hlavní město - Bledou Dělohu. Původ Krescenťanů se táhne až před Pád, k vizím Prvního Proroka. Když Korporace opouštěly Zemi, začaly jednoho muže sužovat vize Posledních dní. Když svět začaly pohlcovat plameny, lidé se začali připojovat k mudrci, jehož pochmurné vize se náhle začaly naplňovat. Ale vize nebyly omezeny jen na zkázu. Předvídal i vzestup Krescentie a uvědomil si svou vlastní roli v jejím vytvoření. Mnoho Vyvolených zavedl pod zem a našel pro ně svatá místa. Místa, kde se jeho lidé mohli ukrýt a přežít, dokud se černá kosa nezvedla ze země. Pod zemí začali jeho lidé stavět labyrint tunelů a dómů, který se měl později stát základem Bledé Dělohy. První Prorok byl i prvním Chánem. Jeho jediný syn Prorocký dar zraku nezískal. Když se stal Chánem, role proroka přešla na ostatní. Když se Krescentie vynořila z labyrintů, Proroci ji nasměrovali k plodným zemím. Svou moc použili na zkrocení a chov divokých zvířat. Mamuti temnoty a Dvouklí mastodonti se brzy stali částí krescentské společnosti. Stále se pohybovali, aby se vyhnuli Černým bouřím a Krvavým bleskům, které sužovaly zemi. Po čase se jejich kočovný způsob života stal vším, co znali.
Narozdíl od všech ostatních kmenů nemá Krescentie žádné skutečné centrum. Bledá Děloha je asi to nejbližší hlavnímu městu, ale i toto ohromné město má jen velice málo stálých obyvatel, protože většina se po roce nebo po dvou zase odstěhuje.

PROROCTVÍ

"A po letech konfliktů na nový svět vkročí temnota, větší než všechny před ní, a bude lačná vše zničit. Přijde z prázdna za mrtvou planetou a ztracené kmeny se vrátí, aby pomohly těm, kdo stojí proti Temnému. milióny křičících zahynou, nemrtvé legie povstanou a vytáhnou proti Krescentii a jejim spojencům. staří rivalové se spojí proti společnému nepříteli, ale zrada je hluboko zasáhne, neboť někteří z nich přejdou na starnu Temného. Vůdce nabídne duše všech svých lidí za chvíli moci a rouhači vytáhnou proti svému druhu. Vše se rozdělí na dvě nezměrné armády a v srdci Krescentie, kolébce lidstva, nastane Poslední konflikt. Jestliže Krescentie padne, padne s ní i světlo."
Ze zápisků Prvního Proroka

PROROCI

Krescentskou společnost drží pohromadě jejich víra v Proroky. To jejich vize směřují klany k vodě a jídlu, zatímco v čase konfliktu mohou jejich motlitby a požehnání inspirovat a posílit Krescentské bojovníky. Mentální zátěž Proroků je ovšem vysoká a mnozí proto umírají v šílenství a nebo strnulosti. Jejich vize také dávají Krescenťanům nejdokonalejší znalosti života před Pádem. Nenávidí Temnotu a Megakorporace, ale k Bratrstvu se chovají neutrálně, protože Proroci předpověděli, že přijde čas, kdy budou nuceni bojovat proti černé legii spolu s ním.

VZHLED

Krescenťané jsou jeden z nejlépe oblékaných nových kmenů. ve stylu jejich domovů a šatů jsou stále znát stopy jejich arabských počátků. Venku je spodní polovina jejich tváře vždy zakrytá dýchací maskou a tělo je zahalené ozdobnými plášti. Před bitvou si Krescenťané nasazují velké nárameníky, v jejichž tuhém povrchu jsou vyřezaná požehnání Proroků.

VLÁDA

Každé vesnici předsedá Maraij, který organizuje vojenský i společenský život obce. Sedm Maraijů z těch největších vesnic tvoří radu, která řídí záležitosti celé Krescentie. radu řídí Chán, ale jeho moc se během let zmenšila do takové míry, že dnes je již pouhým hlasem rady. i přesto je ovšem jedním z nejctěnějších a nejrespektovanějších členů krescentijské společnosti. Respekt a úcta jsou v podstatě dvě nejdůležitější hodnoty krescentského života a jakákoli neúcta má téměř jistě za následek smrt.
Nomádská povaha Krescenťanů a pusté pláně, kterými táhnou, udělaly z vody hodnotný artikl. Proto krescenťané vyrobili ohromné stroje, které dokáží prorazit zemi a najíét dávno ztracené podzemní prameny a řeky.