TEMPLÁŘI

"Na počátku se Člověk pokusil vše zničit. Jeho znečištění, jeho války, jeho mor pozměnily stvoření a splodily nový svět. Nyní staré lidstvo vymírá. My jsme nové lidstvo. Hrdé lidstvo. Až nový život povstane z hnijícího těla toho starého, budeme v čele stvoření. My jsme dalším krokem evoluce. My jsme lepší než lidé. My jsme Templáři."

Válečný hymnus

Templáři, známí také jako Synové Chrámu matky Země jsou jedineční, protože ze všech pokroucených forem lidí obývajících Temný Eden jsou jediní, kdo dokáže přežít v otráveném světě bez umělých pomůcek. Nejenom, že přežívají, ale navíc se jim daří. Jedovatý vzduch ani otrávené jídlo - nic z toho na Templáře nepůsobí. Věří, že jsou vyvolení, konečný článek vývoje. Protože se fyzicky adaptovali na nový svět, říkají si Nové lidstvo na znamení, že jsou lepší než ostatní kmeny. Jejich historie vypráví o zrození v ohni zvaném Velký Výběr. Tehdy milióny lidí zemřely, když si samotná bohyně vyvolila ty nejsilnější za své následníky - a slabé a zrádné zahubila. Pravda je taková, že Templáři jsou potomky těch, kteří se neměli kde skrýt. Zatímco praotci ostatních kmenů se zakopali do obřích podzemních krytů, První, jak Templáři nazývají své předky, byli nuceni zůstat na povrchu. Milióny jich zemřely a ti, kdo přežili, by bez vnější pomoci byli zahubeni. Templářské učení o Stvoření vypráví, že Bohyně seslala anděly, aby jim požehnali. Stejně jako u všech mýtů Temného Edenu je i tady skutečnost poněkud jiná. Ono planoucí světlo, které spadl na Zemi a přivedlo První do ruin Paříže, byla ve skutečnosti vědecká loď Kartelu, která tam musela nouzově přistát. Protože loď byla nenapravitelně poškozena a elektromagnetické bouře posádce znemožnily navázat kontakt se svými lidmi, pokusili se ve zničeném světě vytvořit základnu Korporací. První ale jejich učení pokroutili a uctívali je jako bohy. Trosečníci z Kartelu změnili svou vlastní DNA a DNA svých stoupenců, aby mohli přežít ve stále více znečištěném světě. Jak šel čas a generace Templářů a jejich potomků prosperovaly a šířily se, vyrůstali Templáři ve víře, že svět patří jim - stačí si ho jen vzít. Tato víra je základním kamenem templářského Císařství, známého též jako Terra Nostra. Je to ironie, neboť loď, která stála u zrodu jejich rasy, se jmenovala stejně.

NOVÉ LIDSTVO

I když se Templáři nazývají Nové Lidstvo, mnoha lidem se jeví jako něco podlidského. Tělesné ochlupení se ztratilo už před generacemi, zatímco na jejich rukou se vyvinuly dlouhé, tenké a jako žiletky ostré nehty a jejich plíce se přizpůsobily znečištěnému vzduchu nového světa. Jejich očividná nelidskost je ještě zvýrazněna jejich očima, které se na první pohled zdají studené a bez citu - téměř jako oči duchů. Je to díky tenké vrstvičce bílé kůže pokrývající jejich bledé, neupřímné zorničky.
Pro vnějšího pozorovatele je samotná Templářská společnost záhadou. Jména Templářů jsou vybírána z mnoha starých textů nalezených v ruinách Paříže a sebraných v pevnosti Notre Dame. Jejich smysly jsou vyjímečně ostré a ostatní Templáře umí stopovat celé míle jenom podle pachu.

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

Víra Templářů ve vlastní nadřazenost vedla k tomu, že se staly jedním z nejnásilnějších nových kmenů. Považují se za právoplatné dědice světa a stále se snaží rozšiřovat hranice Terry Nostry. Jejich brutální křížové výpravy měly úspěch a mnoho slabších kmenů, jejichž území hraničilo s Templáři, se stalo jejich vazaly. Ostatní utekli. Nižší kmeny vstupují do templářských legií, kde jak doufají, naleznou rychlou a čestnou smrt.

SPOLEČNOST

Templářská společnost je jednou z nejsemknutějších na celém Temném Edenu, protože veškeré její násilí je namířeno proti nižším rasám. Jejich města jsou ohromná a krásná, s roztroušenými bílými budovami postavenými na tyčích roztažených přes pláně a ruiny. Jejich energie je zčásti solárního, zčásti větrného původu. Městské brány jsou obvykle zhotoveny ze dvou obřích klů pocházejících od zuřivých Velkých bestií, na kterých Templáři nejraději vozí své vybavení do bitev. Emblém zkřížených klů je vytetován všem mladíkům poté, co zabijí svého prvního člověka. Templářské císařství vychází z Terry Nostry, hlavního města vystavěného na ruinách paříže, a táhne se zeměmi kdysi známými jako Španělsko a Švýcarsko a většinou střední Evropy. A také skrývá temné tajemství. Hluboko v troskách hřbitova Pere La Chaise, na zakázaném místě opředeném templářskými pověrami, leží stroskotaná loď Kartelu, jejíž posádka stvořila templářskou rasu. Uvnitř lodi je poklad, který se její posádka snažila dovézt Kardinálovi - lebka jednoho ze čtyř vůdců starého světa. Lebka s 500 číslicemi detonačního kódu vyrytými na čele.

VLÁDA

Společnosti vládne devět Vznešených Templářů, potomci nejúspěšnějších a nejmocnějších Prvních. Společně vládnou z rekonstruované katedrály Notre Dame, kterou Templáři znovu postavili. Vznešení Templáři přijímají vůdce ze všech oblastí společnosti a dávají jim území, nad kterým mohou vládnout. Tito vůdci nemají žádný titul, ale jsou podobní Vévodům Rasputinových synů.