LUTERÁNSKÁ TRIÁDA

"Svět sužují pohané a kacíři. Legie je nepřítelem lidstva. Temnota téměř spálila svět a stále se snaží o jeho ovládnutí. My jsme čistí, ti poslední praví věřící. V tomto čase zkoušek musíme být silní proti legiím nepřátel. Jsme Luteránská Triáda a ohně přežijeme, abychom šířili svaté Slovo."

PRVNÍ MUČEDNÍK

Tři rody. Tři hystorie. Jedno náboženství. Jedna naděje. Luteránská víra prohlašuje, že svět se zrodil v plamenech Armageddonu. Že Temný vyslal své špehy, aby všechno zničili. A že jen oni se mu tak-tak dokázali ubránit. Luteráni vidí život jako neustálou zkoušku, neustálou válku. Mohou doufat v přežití jenom dokud budou bránit svou víru. Staré luteránské náboženství bylo znovu vytvořeno - pro nový svět. Byla sepsána nová bible, ve které jsou nová varování a nové dějiny. Celé generace žily tři rody z ostrovů Triády odděleně a spojovala je jenom jejich víra, dokud je krutý masakr nespojil dohromady. První Templářská Křížová výprava zabila u Hradního mostu nespočetně Luteránů. Přímým důsledkem byla první schůzka vládnoucí rady Triády. Rada vytvořila ochrannou alianci všech tří Rodů - Popelavého rodu, Kainova rodu a Pilného rodu. Tak se zrodily ostrovy Triády - z krve a do krve.

OČIŠTĚNÍ

Spojení myšlenek různých rodů přineslo jedinečný způsob ochrany proti korozivnímu, smrtícímu prostředí Temného Edenu - Očištění. Narozené luteránské děti jsou pokřtěné v kostele. Luteránský křest ovšem neznamená jenom požehnání - jeho součástí je i vážný operativní zásah, jehož konečným výsledkem bude hladká tvář bez jakychkoli znaků, tak typická pro Luterány. V letech po operaci se dítě cvičí v luteránském boji a v motlitbách, zatímco jeho jizvy jsou bolestivě a pomalu odírány. Když jizvy zmizí úplně, prochází Luterán druhým křestem - Očištěním - a poté je prohlášen dospělým a plnoprávným členem Triády.

SPOLEČNOST TRIÁDY

Luteránská triáda jsou stále v podstatě tři různé rody. Popelavý rod se zrodil na v bouřemi sužovaných horách na severu. Jejich pustá domovina se odráží v jejich hubených postavách a přemýšlivé povaze. Mají černé vlasy, nosí téměř výhradně černý oděv a jsou obávání pro svá stigmata. Nepředstavitelně bolestivá stigmata se obvykle objevují v žáru boje. Na rukou, nohou a na hrudi se objevují zranění, ze kterých prýští krev. V krajních případech i z očí mučedníka kanou krvavě rudé slzy. Během bitvy je popelavý bojovník natolik pohlcen stigmaty, že zůstává netečný ke všem zraněním, která mu soupeř způsobí.
Kainovci ze Západních ostrovů jsou hrdí na svá keltská tetování, která jim dávají zvláštní schopnosti. Stále se oblékají do tartarů svých předků, zahrnuli do luteránské víry svůj klanový styl života a v bitvě dávají přednost svým ohromným Helmorským čepelím. Konečně Pilný rod z Jižních ostrovů je dobře znám svým strachem ze všech nadpřirozených věcí. Vyvinuli si imunitu proti mystickým útokům a měli rozhodující podíl na tvorbě mocných Luteránských rituálů.

JEZDEC

DÓM

Nejen, že náboženství Triádu sjednocuje, ale je i středem její existence. Po odhalení síly rituálů byl obnoven starý monument Stonehenge jako místo síly a uzdravování. Často jsou tam po bitvách přivedeni zranění a modlí se tam, dokud se jejich zranění nezhojí. Jediné místo, které je ještě důležitější je Dóm, obří katedrála postavená ve středu starého Avalonu, zdaleka největší ze všech uctívaných míst na ostrovech Triády. každý Luterán se snaží dostat alespoň jednou v roce do tohoto nového divu světa, aby dostal požehnání od Arcibiskupa. Arcibiskup vládne z Dómu celé Triádě, zatímco Patriarchové spravují denní záležitosti v odlehlých provinciích.

MLČENÍ

Změny prováděné na tvářích Luteránů jim znemožňují mluvit. Aby překonali tento handicap, nejprve se dorozumívali pokročilou formou posunkové řeči. Poslední generace navíc získaly omezené telepatické schopnosti, které jim umožňují komunikovat na krátkou vzdálenost s ostatními. Triáda to považuje za důkaz, že Bůh souhlasí s jejich svatou válkou proti ostatním národům.

KACÍŘI

V prvním období tvoření Triády cítili agenti Bratrstva, že Luteráni by mohli být nejsnáze manipulovatelní z nových kmenů. Ale v tom se mýlili. Luteráni považují Kardinála za nejhoršího kacíře a Bratrstvo za jeho mrzké služebníky. Luteránská víra vypráví, že někteří z Vyvolených z války zběhli a utekli na počátku věku apokalypsy na vzdálené světy. Luteráni věří, že tito zrádci tvoří právě Bratrstvo. Přestože žádný člen Bratrstva otevřeně nevkročil na území triády po více než sto let, pověsti o tom, že jeho věc podporuje Imperiál se šíří a rostou. Luteráni vyslancům Imperiálu nedůvěřují, ale vidí v technologii, kterou přinášejí, způsob, jak konečně zvítězit.

ROUHAČI

I luteránská společnost má ovšem svou temnou stránku. Rouhače. Luteránská víra vypráví o Temném, který se postavil Bohu a byl za to svržen do Pekla. Někteří Luteráni byli jeho Temnotou zkaženi a operují v luteránské společnosti jako skrytí Rouhači. Získávají moc a čekají, až se zůčastní velkého útoku Temnoty. A až ten den přijde. Rouhači odhalí svou pravou příslušnost, připojí se na stranu Temného, a způsobí Triádě nedozírné škody.

MADONINY SLZY

Luteránská víra je plná relikvií z doby před pádem. Jedna z nejmocnějších je socha Madony. Tato malá soška je převážena z osady do osady a o náboženských svátcích roní krvavé slzy. Říká se, že vám přinese štěstí, pomodlíte-li se před sochou, než vytáhnete do boje. Je zaznamenáno i mnoho případů vyléčení, když se zranění bojovníci dotkli sochy a pomodlili se. Legenda praví, že tato socha, která je nyní uschována v Dómu, se objevila v Římě padesát let po nanebevzetí Panny Marie a už od té doby dává sílu a čistotu ducha všem, kteří se před ní pomodlí.