ČERNÁ LEGIE


obr

OSOBNOSTI ČERNÉ LEGIE

BILLY

Billy vyrůstal jako sirotek na ulicích v Kapitolu. Jeho učiteli byli žebráci, narkomani a drobní zlodějíčkové. Není divu, že když vyrostl v muže, zapojil se do organizovaného zločinu.
Lidé jako on se lehce nechají svést na zcestí Černou symetrií. Billy nebyl přilákán na stranu Černé legie některým z verbířů, pocítil na sobě přímo dotek Temnoty. Proto není speciálně vázán k žádnému z Apoštolů a je de facto stoupencem všech stejnou měrou. Vykonává rozkazy, které neustále od všech pěti dostává.
Byl a je velkým prorokem kultu Temnoty a je vítán a ctěn v každé kacířské buňce.
Bily je vybaven dary černé symetrie a obvykle je ozbrojen pistolí Voriche a mečem Skalak.

STAHLER

V žilách Erwina Stahlera koluje nejmodřejší krev Bauhauské šlechty. Je úřadujícím ministrem obrany a velmistrem "Vysokého řádu Cti Templářských Rytířů Venuše". Jeho pevnost, Stahlerův palác, stojí v centru Heimburghu v samém srdci Bauhauského impéria. Stahler má významné politické i společenské konexe a je to muž, se kterým se musí vždy počítat. Je bezohledný a všeobecně obávaný, ale ani jemu nejbližší ministry by nenapadlo, jaká je jeho pravá podstata. Kromě litrů urozené Bauhauské krve totiž jeho srdce pumpuje i jedy kacíře Černé legie. Stahler je zcela zkonvertovaný kacíř a je dokonce již vybaven dary Černé technologie. Jen díky schopnostem, jaké mu poskytla nekrobionika, se mohl domoci svého nynějšího postavení. Všechny své odpůrce a konkurentynemilosrdně rozdrtil.
Kariéra Lorda Maršála Erwina Stahlera byla předem naplánovaná ještě předtím, než se narodil. Původ, vzdělání a kontakty jej předurčovaly k vysoké funkci v rámci Bauuhauské korporační aristokracie. Nicméně Erwin nenaplňoval očekávání svých rodičů. Coby výkonný úředník byl naprosto neschopný a v armádě to bylo ještě horší. Když byla v bitvě o Venuši jeho jednotka čistě Stahlerovou vinou zmasakrována, zdálo se . že je všemu konec. Předpokládalo se, že zahynul v bitvě společně se svými muži. Nicméně po měsíci se vynořil coby jediný přeživší z džungle. Od toho dne se karta obrátila. Stahler začal postupovat rychle a agresivně po žebříčku moci.
V měsíci, kdy byl ztracen, se samozřejmě setkal s Golgothou a uzavřel pakt s Černou legií, který navždy změnil jeho život i životy jeho blízkých.
Stahler má důstojný vzhled šlechtice a typické Romanovské rysy - protáhlou bradku. Zdá se být ztělesněním ideálního Bauhauského aristokrata. O to více překvapující je pak jeho transformace, kdy v okamžiku explodují jeho pravé rysy a skutečná podoba. Stahler se promění ve stvůru černé legie s nekrotechnickými pařáty a tělem pokrytým krunýřem se spoustou pulsujících hadic.
Ve formě Bauhauského maršála je Stahler obvykle vyzbrojen lehkým kulometem MG-40, ale po transformaci je nadále vyzbrojen jen svými nekrobionickými pařáty.

RAGATHOL

Ragathol je na lidská měřítka obrovité monstrum. Tyčí se do výšky čtyř metrů a váží přes tři metráky. Ragathol je jedním z níže postavených Nefaritů ve službách apoštola války Algerotha. Na rozdíl od například Golgothy nemá Raghatol vlastní citadelu. Tuto skutečnost hodlá ovšem změnit, jen co se mu naskytne příležitost. Jeho snem a nejvyšší metou je stát se jednoho dne jediným nejvyšším vojevůdcem Algerothových šiků.
Raghatol je ještě větší intrikán než Golgotha, má ovšem jednu vadu. Je hrozný zbabělec a jakmile hrozí, že by nějaký jeho komplot mohl být vyzrazen, úplně se zhroutí.
Není známo, odkud Ragathol pochází. Existují však důkazy o jeho dlouhém působení na Luně a na Marsu.
Ragathol má kouzelný Meč padlých duší, od kterého se neodloučí ani na okamžik a je samozřejmě vybaven černou symetrií.


RAGHATOL

GOLGOTHA

Golgotha je Nefarit ve službách nejvyššího opoštola války Algerotha. Velí jedné citadele ukryté v neobydlené části Venuše. Jako všichni Nefarité je i Golgotha nesmírně ambiciózní a touží po slávě a moci, samozřejmě ve službách svého pána. Se stejnou intenzitou, s jakou bojuje proti lidskému rodu, proto také kuje pikle proti ostatním Nefaritům, hlavně proti svému největšímu rivalovi - generálu Alakhaiovi.
Golgotha je téměř 3 metry vysoká a je to na první pohled úchvatné monstrum. Má surové a ohyzdné tělo, ale navzdory tomu nepostrádá prvky ženskosti a celkově v sobě skrývá jistou ušlechtilost.
Golgotha s sebou obvykle nosí na zádech Přečerpávač Černé energie ve tvaru obřího pavouka. Tímto zařízením maximalizuje své magické schopnosti. Pavoučí vzhled Přečerpávače navíc dobře doplňuje její image a zvyšuje její autoritu.
O původu Golgothy není známo prakticky nic, ale podle jedné teorie prý byla kdysi Valkýrou, členkou elitní ženské jednotky Bratrstva, která byla raněna a zajata v první bitvě proti Algerothovi (to by vysvětlovalo i to, že jí zvlaštním zvráceným způsobem přitahují lidští muži, díky čemuž se ji dostalo přezdívky "Hrůzná milenka").
Golgotha je vybavena HORITSINÍM HŘBETEM, tento eony starý a mocný artefakt se dosud nikomu nepodařilo využít tak naplno, jako Golgotě. Tato relikvie je vlastně symbolický tvor, který se na své paní trvale usídlil. Na ruce má dále přimontovaný silný nekrotechnický pařát, což je hrozivá zbraň pro boj zblízka.

ALAKHAI

Alakhai je nejvyšším generálem Algerothových vojsk. Je nejmocnější ze všech Nefaritů, kteří slouží pod Algerothovou korouhví. Ve své citadele ukryté hluboko v džungli na Venuši spřádá strategické vojenské plány pro celou Sluneční soustavu. Jeho vojenské operace jsou nejčastěji dobře načasované překvapivé útoky s brutální přesilou a jeho jméno je jedním z nejobávanějších mezi lidskými veliteli (i jeho vlastními služebníky). Díky mnoha falešným přesunům sil a klamavým manévrům jsou jeho operace ukázkou brilatních vojenských plánů. Dosáhl i mistrovství v ovládání černé symetrie, kterou pak používá, když si dopřává potěšení ze své přímé účasti na bitvě.
Alakhai je více jak dva a půl metru vysoký. Jeho brnění je ukuto z lidských duší zkameňelých hrůzou a na jeho povrchu jsou runy a symboly popisující zvěrstva, díky nimž tuto svou ochranu získal. Z jeho žhnoucích očí srší pronikavý pohled a jeho ústa se vždy zubí zkřivena v maniakálním úsměvu.
Jeho věrným společníkem na bojišti je Vlčoun, jeho bojový meč.

VALPURGIUS, ALAKHAIŮV ARCIMÁG

Valpurgius je Alakhaiovým nejoblíbeňejším služebníkem. Jako nefarit je obdařen i značnou fyzickou silou, ale jeho hlavním polem působnosti je ovládání Černé symetrie. Své schopnosti užívá ve prospěch svého vládce, nicméně se neustále snaží spřádat plány a intriky na uzurpaci jeho postavení. To má za následek napjatý vztah mezi nimi. Každý Valpurgiův úspěch znamená vzestup jeho moci, ale zároveň i vzestup Alakhaie v Algerothových očích.
Stěží se co vyrovná jeho krutosti, značně v ní vyniká i v porovnání s ostatními Algerothovými stoupenci. Jeho zlovolné plány jsou detailně propracovány a hledí daleko dopředu. Valpurgius nepospíchá, umí čekat.
Valpurgius je černý mág, v podstatě ztělesnění Černé symetrie. V magii dosáhl takového mistrovství, že je schopen používat svojí vlastní zvrácenou verzi kardinálova Umění. Dokáže používat Umění téměř se zručností Mystiků Bratrstva. U sebe neustále nosí krátkou zakřivenou šavli z černé nepozemské slitiny. Jeho hlavní síla se však skrývá v jeho magii a ne jeho zbraních.