KAPITOL

Kapitol je největší ze všech megakorporací a má jednu z nejsilnějších armád. Vojenská doktrína Kapitolu se vyvinula na domovské planetě korporace - Marsu. Uprostřed obrovských pustých pouští této planety průkopníci zjistili, že klíčem k vítězství je převaha ve vzduchu a generálové Kapitolu se dogmatem, že kdo je vítězem ve vzduchu je i vítězem na zemi bezvýhradně řídí, i když například v džunglích Venuše nemá zcela obecnou platnost.

Kapitolské síly bojují v celé sluneční soustavě, a to jak proti Černé legii, tak i proti ostatním korporacím.

Hlavní část kapitolských vojsk tvoří pěchota, která si i přes svůj vysoký počet udržuje vysoký stupeň osobních zručností a vybavení. Standardní voják bývá vybaven útočnou puškou M50, která je právě pro potřeby armády masově vyráběna Shermanovou zbrojovkou. Kromě pěchoty však Kapitol také disponuje přehršlí speciálních jednotek.

SPECIÁLNÍ JEDNOTKY:

Svobodný mariňák

Paragáni

Paragáni jsou jednotkou rychlého nasazení. Je možné je rychle letecky vysadit na jakémkoli bojišti. Paragáni jsou masové jednotky - Kapitol staví na paragánské tktice. Jsou něčím, co by se dalo označit jako standardní speciální jednotka. Paragáni mají skvělý výcvik a jsou velmi disciplinovaní.

Svobodní mariňáci

Svobodní mariňáci jsou nejslavnější z Kapitolských speciálních sil. Většina z nich jsou drsní muži, jimž tíží svědomí nějaký špatný skutek a nyní žijí jen pro jeho odčinění. Jejich specialitou je infiltrace.
Mořský lev

Mořští lvi

Mořští lvijsou elitní vojenská jednotka Venušanské armády. Pocházejí z Port Mac Arthuru na Gravetonu a jsou speciálně vybaveni a vycvičeni pro boj v džungli.

Marťanští smrtizvěstové

Smrtizvěstové jsou morbidní lidé, posedlí zabíjením. Někdy se jim také říká Marťanští pozůstalí, tato jednotka je složena téměř výhradně z lidí, jejichž přátelé byli zabiti Mishimou nebo Černou legií. Tato jednotka je pověstná svou vysokou morálkou a tím, že jsou vybaveni létajícími batohy nebo alespoň Jump Packem.

Úderníci soumraku

Tato jednotka má svůj původ na merkuru. Její členové intenzivně studovali válečné umění a zaměřili se obzvlášť na boj z blízka. Od doby, kdy pět z nich zachránilo následníka trůnu před pokusem o atentát, jsou oprávněni nosit Ceremoniální meče Mishimských samurajů, kromě těchto mečů je tato jednotka standardně vybavena ještě útočnými puškami M50.
Marťanský pozůstalý

Pouštní škorpioni

Pouštní Škorpióni jsou zaměřeni na bojové operace v nehostinných Marťanských pouštích. Jejich hlavním úkolem je udržovat jednotky Černé legie uvnitř jejich citadel, ale bývají užíváni i na jiné speciální mise, kde se uplatní jejich odolnost vůči drsným klimatickým podmínkám.

NĚKTERÉ SLAVNÉ KAPITOLSKÉ OSOBNOSTI:

MITCH HUNTER

Mitch Hunter je zásadový muž, který vždy rozlišuje, co je správné, a co ne. Řídí se vždy svým svědomím a kvůli tomuto postoji se občas dostává do sporu s vojenským velením korporace, které nesdílí plně jeho humanistické ideje. Hunter je rozený vůdce. Je věčným nepřítelem temnoty a životy svých spolubojovníků si cení nad svůj vlastní. Pro věc dobra je ochoten obětovat cokoli.
Hunter měří 6stop a 2 palce, má mohutnou postavu, černé vlasy a zářící oči. Velmi málo toho namluví, neboť nemá rád zbytečná slova. V pravou chvíli ale dokáže svým proslovem povzbudit i ty nejvystrašenější spolubojovníky. Pokud je při svém konání přesvědčen, že dělá správnou věc, nenechá se ničím zastavit.
Dříve než se stal Doomtrooperem byl Hunter mladíkem, který se nechal zapsat ke speciálním jednotkám Kapitolu jen proto, aby si vylepšil kádrový profil kvůli své kariéře ve finančních kruzích. Po několika bitvách ve válečných zónách ale poznal sám sebe a zjistil, že pouze na bitevním poli může nejlépe sloužit svým morálním zásadám.
Mitch Hunter bojuje nejčastěji vybaven brokovnicí M516D a kapitolským mečem cti.

JAKE KRAMER

Lehce přitloustlý Jake Kramer je Kapitolským veteránem mnoha bitev i tajných operací. Zdá se, že má vrozený talent na přitahování potíží. Jake vstopil ještě coby mladistvý ke Svobodným Mariňákům. Vyhnul se tak doživotnímu trestu, k němuž byl odsouzen za zabití - údajně v sebeobraně - místního mafiána s politickými konexemi. V jednotce Mariňáků, mezi zloději, vrahy a dobrodruhy všeho druhu, se Jake cítil jako ryba ve vodě a navzdory svému mládí si zde rychle našel bezpočet přátel.
Ačkoli se mnohokrát vyznamenal v bojových operacích, jeho vlažný přístup k autoritám a nezávislý duch bránily jeho povýšení. Nakonec velitelé vyřešili problém tím, že Jakea přeložili na speciální operace, kde jeho dovednosti a schopnost samostatného rozhodování nakonec došly i lepšího uplatnění. Jake své zařazení zpočátku miloval, všechno to napětí a vzrušení při tajných operacích, ale jak čas plynul a nic nového se nedělo, začalo mu docházet, že si jeho práce vlastně nikdo zvláště neváží. Jake je nyní trochu zahořklý morous, ale uvědomuje si, že již je moc starý na to, aby něco měnil. A koneckonců je také stále závislý na veškerém tom stresu a adrenalinu tajných misí.
Jakeho oblíbenými zbraněmi jsou plamenomet Vrhající Gehenna a pistole Piraňa.

BIG BOB WATTS

Big Bob je postrachem svých nepřátel. Je mistrem v používání extrémně ničivých zbraní, ale za léta strávená na bitevním poli se naučil ničit s rozvahou. Ve válečných zónách poznal, že je mnohem důležitější životy zachraňovat, než ukončovat. Z jeho úst vycházejí vždy hřejivá a uklidňující slova a z jeho celého zjevu čiší mír a moudrost věků. Klidný výraz na tváři mu naruší pouze jakákoli zmínka o Černé legii a čímkoli s ní souvisejícím. Je-li vyprovokován k akci, neváhá ukázat, jak nebezpečnou osobou umí být.
Bob má silnou, dva metry vysokou postavu. Na své rozměry je však překvapivě pohyblivý a pohled na jeho běh budí různé dojmy jenom ne neohrabanost. Nosí vyznamenání kapitolského obra, suvenýr z válečných zón. V jeho obličeji stále hraje mírný úsměv. Je nezdolným optimistou.
K boji ve válečných zónách používá Mstitelův krátký meč a Nimrod Mark I (malé příruční dělostřelectvo).

SERŽANT CARTER

Seržant Carter byl vyznamenám Orlem Svobody za to, že se bezmyšlenkovitě vrhl na oddíl nekromutantů, kteří právě zlikvidovali jeden z oddílů pod jeho velením. Rozzuřený Carter pozabíjel polovinu Nekromutantů holýma rukama a zaměstnal zbytek tak, že se jednotky znovu zformovaly a Carter tak zachránil svou armádu před masakrem. Seržant Carter neví co je strach a jeho motem je: "Když je čas jít, tak chlap prostě musí jít!" Jeho osobnost má zjevně vliv i na jeho spolubojovníky, kteří ho bez zaváhání následují do odvážných ztečí.
Seržant Carter nejčastěji používá speciální pušku PPX, kterou sám vyvinul, je to v podstatě upravená útočná puška M50, která má sice kratší dostřel, avšak větší účinnost.