KYBERTRONIK


obrázek

FAKTA O VZNIKU


Vznik Kybertroniku byl náhlým procesem ovládnutí majetku různých korporací malou, nevýznamnou společností Kybertronik Investments. Během několika hodin změnily miliardy kardinálských korun majitele a náhle se vytvořila nová Megakorporace , sice nejmenší, avšak jen těsně, co se týče celkové hodnoty majetku. Vyšetřování prokázalo, že většina nákupů byla uhrazena nekrytými šeky a neoprávněnými převody, avšak bylo by téměř nemožné poznat a včas zarazit kontrakty, i kdyby někdo přesně věděl, co se děje.

ZRÁDCOVÉ


Toto byl pouhý začátek příběhu Kybertroniku. Jakmile nová Megakorporace vytvořila řady ředitelů, skupiny manažerů a obchodní agentury, vypukl horečný příliv nových mozků do korporace. Odevšad, ze všech korporací odcházeli špičkových vědci, profesoři, vysocí důstojníci, ředitelé, diplomaté a úředníci, a rušíce své tradice, i s rodinami se přidávali ke Kybertroniku. Během dvou let dosáhla populace Kybertroniku úrovně srovnatelné s ostatními Megakorporacemi. Mezi korporacemi i v bratrstvu narůstala podezíravost, avšak nikomu se nepodařilo uspokojivě vysvětlit "fenomén Kybertroniku."NĚKTERÉ SLAVNÉ OSOBNOSTI KYBERTRONIKU

CORAL BEACH

Coral Beach je mlnčenlivý umlčitel. Obvykle operuje s oddílem vybraných Chauserů a provádí mise, kde je zapotřebí velmi disciplinovaného a bezohledného velitele. Coral splní svůj úkol za každou cenu. I když to znamená obětovat životy svých mužů nebo zcela nevinných náhodných kolemjdoucích. Vyvinula se u něj speciální mentální odolnost vůči nadpřirozenu. Je to částečně i díky tomu, že již v průběhu svého dětství byl podroben v testovacích komorách Kybertroniku mnoha neuvěřitelným experimentům. V těle má nainstalováno i několik kybertronických prototypů kvůli dalšímu zvýšení jeho mentálních schopností.
Coral je nejčastěji vybaven dvěmi pistolemi P1000.

CYRIL DENT

Cyril je v Kybertroniku bojovým koordinátorem číslo jedna a je třeba říci, že právem. O jeho minulosti není pořádně známo nic a on sám na otázky na toto téma moc neodpovídá. Jeho spolubojovníci z Kybertroniku se o něm vyjadřují: "Cyril, řekněme že tady vždy byl a vždy bude."
Cyril Dent nehovoří slovy, ale činy. Proslulá je jeho stručná strategie: "Nejlepší způsob jak zničit nepřítele je zničit ho." Jeho obvyklým bojovým plánem je odvážný rychlý postup přímo k nepříteli a jeho naprosté vyhlazení. Jeho protivníci se nikdy necítí zcela ve své kůži.
Cyril Dent je ztělesněním dokonalosti. Je nejlepším zaměstnancem Kybertroniku a má pověst nezastavitelného muže. Mýtus kolem něj snese srovnání s mýtem kolem korporace, které zasvětil svůj život.
Do boje je nejčastěji Cyril Dent vyzbrojen TSW4000 a pistolí P1000.

VINCE DIAMOND

Pohled na tohoto Goliáše na bojišti je opravdu impozantní. Hora svalů, ze kterých místy probleskují kovové implantáty, se dává na pochod a budí dojem, že nemůže existovat nic, co by ji zastavilo.
Vince je málomluvný, ale velice temperamentní. Velice rychle se na někoho rozlobí, ale stejně rychle se pak uklidní a zapomene. Jeho emoce jsou však skryté za jeho obličejem, který kvůli různým implantátům ztratil schopnost měnit výrazy. Vince se proto nyní neustále mírně usmívá jako nějaký dement, ať již vraždí legionáře nebo sedí v baru.
Vince je především stroj na zabíjení. Pokud není zrovna na bojišti, přepínají se všechny jeho tělesné i kybernetické systémy do hospodárného módu. Všechny jeho pohyby se výrazně zpomalí a na jakoukoli jednoduchou otázku odpovídá po několikasekundové odmlce. Pokud si na něj člověk zvykne v této podobě, je pak velice překvapen jeho mrštností na bitevním poli.
Na bitevním poli Vince Diamond nejčastěji používá kulomet SSW4200P.

CHARLES SYKES

Velmi nebezpečný a tajemný muž. Dál se raději neptej.